Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius
Klaipėdos universitetas. Baltų kalbotyros ir etnologijos katedra
Lietuvių kalbos institutas. Tarmių archyvas

Lietuvių muzikinio folkloro ir tarmių informacinė duomenų bazėLietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriuje nuo 1950 metų kaupiamas specializuotas Muzikinio folkloro archyvas (MFA) yra vienas didžiausių ne tik šalyje, bet ir Europoje (apie 200 000 vienetų, didžioji jo dalis - garso įrašai). Archyvą sudaro įvairūs fondai: 1) poetiniai ir muzikiniai tekstai (rankraštiniai rinkiniai, katalogai); 2) garso įrašai; 3) vaizdo įrašai; 4) fotografijos; 5) muziejiniai eksponatai. Daugiausia sukaupta vokalinio folkloro kūrinių, mažiau – kitų muzikinio folkloro (instrumentinės muzikos, choreografijos) bei sakytinės tautosakos kūrinių, etnografinių aprašų. Didžiausią archyvo dalį sudaro lietuvių tradicinis folkloras, tačiau yra ir latvių, baltarusių, lenkų, rusų bei kitų tautų muzikinio folkloro pavyzdžių, užrašytų Lietuvoje ir už jos ribų. Archyvo fondus nuolat papildo kasmet organizuojamos folklorinės ekspedicijos, kurioms vadovauja skyriaus ir Etnomuzikologijos katedros darbuotojai. Be to, kaupiamos kopijos iš kitų institucijų bei privačių asmenų archyvų. Lankytojai gali naudotis fondais tyrinėjimo ir švietimo tikslais be apribojimų (neleidžiama eksploatuoti tik vienetinių įrašų).

Klaipėdos universiteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros archyve yra medžiaga, renkama nuo 1976 m., daugiausia iš Klaipėdos krašto ir Žemaitijos. Sukaupta 930 garso juostelių (apie 1200 val. įrašų), daugiausia tarminių tekstų: žemaičių (apie 400 garso juostelių), nykstančių tarmių, lietuvininkų (390 garso juostelių) ir kuršininkų (30 garso juostelių). Archyve sukaupta ir etnografinių aprašų, sakytinio folkloro (apie 12 300 vnt., užrašyta daug tikėjimų, magijos) bei muzikinio folkloro kūrinių (apie 7500 dainų, 740 evangelikų arba katalikų giesmių, 250 choreografijos, 200 – instrumentinės muzikos kūrinių).

Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyvą sudaro per ilgus darbo metus sukaupta didžiulė tarmių garso įrašų fonoteka (apie 6800 valandų garso įrašų), kartotekos (apie 400 000 įvairių apklausų ir anketų kortelių), tarmių aprašai, transkribuotų tekstų rankraščiai ir kt. Moderniai įrengtose saugyklose, laikantis visų archyvavimo reikalavimų saugoma ne tik Lietuvos kalbininkų, studentų, kitų kalbos faktų rinkėjų sukaupta medžiaga, bet ir užsienio kalbininkų surinkti duomenys arba jų kopijos.
 

2005 m. pradėta kaupti ir šiuo metu pastoviai pildoma internetinė duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija apie LMTA archyvuose sukauptą muzikinį folklorą bei informacija apie tarmių garso ir rankraštinius duomenis, kaupiamus Lietuvių kalbos instituto tarmių archyve.

««« Paieška informacinėje duomenų bazėje »»»

««« Vidiniam naudojimui »»»Darbai atlikti pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamus projektus „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai. Dzūkija“, „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai. Vakarų Lietuva“, „Folkloro archyvai ateičiai: skaitmeninimas, kaupimas ir sisteminimas“
Svetainę kuria ir prižiūri Matematikos ir informatikos institutas   Svetainė atnaujinta 2009.11.10